De tijd die het kost om een volledige siteback-up over te zetten naar een nieuwe server kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de snelheid van de servers, de grootte van de back-up, de complexiteit van de website en eventuele technische problemen die zich kunnen voordoen tijdens de migratie. Voor een WooCommerce-winkel met ongeveer 2000 items kan het proces enkele uren tot mogelijk een dag in beslag nemen, afhankelijk van de omstandigheden.

Hier zijn enkele stappen die bij de migratie betrokken kunnen zijn en die invloed hebben op de tijdsduur:

  1. Back-up maken: Het maken van een back-up van de volledige website, inclusief alle bestanden, databases, media en instellingen, kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de site.

  2. Overdracht van gegevens: Het kopiëren van de back-upbestanden van de oude server naar de nieuwe server kan enige tijd duren, afhankelijk van de uploadsnelheid van de internetverbinding.

  3. Database-import: Het importeren van de database op de nieuwe server kan variëren afhankelijk van de grootte van de database en de prestaties van de nieuwe server.

  4. Configureren van de server: Het instellen van de serveromgeving, het configureren van de benodigde software, zoals webserver, database en PHP-instellingen, kan ook enige tijd in beslag nemen.

  5. Testen en oplossen van problemen: Na de migratie moeten de functionaliteit en het uiterlijk van de website zorgvuldig worden getest. Als er problemen optreden, kan het oplossen ervan extra tijd vergen.

Het is belangrijk op te merken dat deze schattingen slechts een ruwe indicatie zijn en dat er andere factoren kunnen zijn die de tijdsduur beïnvloeden. Het is raadzaam om voldoende tijd in te plannen voor de migratie, eventuele problemen en tests om ervoor te zorgen dat de nieuwe server correct functioneert voordat de website live gaat.