Malware is software die specifiek ontworpen is om schade aan te richten aan een computer of een netwerk. Er zijn verschillende soorten malware, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, adware en spyware. Deze software kan worden geïnstalleerd zonder dat de gebruiker het weet en kan bijvoorbeeld gegevens stelen, bestanden beschadigen of toegang verlenen aan hackers.

Een hack is een poging om toegang te krijgen tot een computer of netwerk zonder toestemming. Dit kan worden gedaan door middel van technieken zoals social engineering, phishing of het gebruik van exploit-kits. Een succesvolle hack kan leiden tot de installatie van malware, het stelen van gegevens of het gebruik van de gehackte computer of het netwerk voor aanvallen op andere systemen.