We begrijpen maar al te goed hoe uitdagend het is om aan alle verplichtingen te voldoen en echte compliance te bereiken. Het vergt aanzienlijke tijd en inspanningen om de complexe wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy te begrijpen en te implementeren. Deze middelen zouden natuurlijk veel liever besteed worden aan de kernactiviteiten van je bedrijf. De AVG is een Europese wetgeving die regels vaststelt voor gegevensbescherming en privacy, en deze heeft ook betrekking op het gebruik van cookies op websites.

Zelfs als je bedrijf niet in de EU gevestigd is of als je je niet specifiek op gebruikers binnen de EU richt, kan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog steeds relevant voor jou zijn. Het is verstandig om de regels en voorschriften na te leven om de privacy van je gebruikers te waarborgen en eventuele juridische complicaties te voorkomen.

Veel gestelde vragen:

Heb ik een privacybeleid nodig voor mijn email nieuwsbrief?

Ja. Je moet in je e-mail nieuwsbrief verwijzen naar je privacybeleid. Je moet ook een link naar je privacybeleid weergeven wanneer mensen zich abonneren op je nieuwsbrief, zodat je hen kunt informeren over hoe je gegevens verzamelt en wat je ermee doet. Lees meer>>

Kan ik de gegenereerde juridische tekst niet gewoon kopiëren en plakken?

De wetgeving en de eisen die door externe partijen worden gesteld, veranderen af en toe. Het is dan belangrijk dat je beleid aan deze nieuwe voorschriften voldoet. Daarom sluiten we teksten in, in plaats van ze te kopiëren en te plakken. Alleen zo kun je er zeker van zijn dat je beleid bijgewerkt blijft en vanop afstand wordt bijgehouden door ons juridische team. Les meer >>

Mag ik mijn naast de noodzakelijke of functionele cookies ook de marketing al voor selecteren?

Nee, pas hiermee op! 

Volgens de AVG moet een gebruiker expliciete toestemming geven voordat cookies op zijn of haar apparaat worden geplaatst, tenzij de cookies strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Expliciete toestemming betekent dat de gebruiker een actieve handeling moet verrichten om toestemming te geven, zoals het aanvinken van een vakje of het klikken op een knop met de tekst "Akkoord" of een vergelijkbare duidelijke actie.

Wat betreft voorselectie, de AVG stelt dat vooraf aangevinkte vakjes niet als geldige vorm van toestemming worden beschouwd. Met andere woorden, als een vakje voor het accepteren van cookies al is aangevinkt wanneer een gebruiker een website bezoekt, wordt dit niet beschouwd als een geldige expliciete toestemming.

De reden hiervoor is dat toestemming vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig moet zijn. Het gebruik van vooraf aangevinkte vakjes kan als misleidend worden beschouwd, omdat het de indruk kan wekken dat de gebruiker automatisch akkoord gaat, zonder dat ze zich bewust zijn van wat ze precies accepteren.

Daarom moeten websites expliciete toestemming vragen zonder vooraf aangevinkte vakjes. Gebruikers moeten zelf de keuze maken en hun toestemming actief bevestigen.

Bronvermelding: iubenda 

Let op! tussentijdse wijzigingen kunnen plaatsvinden. Support document wordt daarom regelmatig bijgewerkt maar kijk ook naar de nieuwe updates op de website van bron: Iubenda juristen