Als je het datalek te laat meldt, kan dit leiden tot juridische consequenties en boetes, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Het is altijd het beste om een datalek zo snel mogelijk te melden om de risico's voor de betrokkenen te minimaliseren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Bij een datalek is het belangrijk om snel en adequaat te handelen om de impact te beperken. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

Identificeer het datalek: Zodra je een datalek vermoedt of ontdekt, moet je het onmiddellijk identificeren. Een datalek kan bijvoorbeeld optreden als gevolg van een cyberaanval, verlies van een fysiek apparaat met gevoelige informatie, een menselijke fout, etc.

Stop het lekken: Probeer onmiddellijk het datalek te stoppen. Als het bijvoorbeeld gaat om een gehackt systeem, isoleer dan het getroffen systeem van het netwerk om verdere schade te voorkomen.

Beoordeel de omvang van het lek: Onderzoek de aard en omvang van het datalek. Probeer te achterhalen welke gegevens precies zijn gelekt en hoeveel mensen mogelijk zijn getroffen. Dit zal helpen om de juiste maatregelen te nemen en de betrokkenen adequaat te informeren.

Meld het datalek intern: Breng onmiddellijk de juiste personen op de hoogte binnen je organisatie, zoals de gegevensbeschermingsfunctionaris (GBF) of het managementteam. Zij moeten op de hoogte worden gebracht van het lek, zodat er passende acties kunnen worden genomen.

Neem contact op met de relevante autoriteit: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en richtlijnen, moet je het datalek mogelijk melden aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Raadpleeg de specifieke richtlijnen en vereisten van de autoriteit om te bepalen binnen welke termijn het lek moet worden gemeld.

Informeer de betrokkenen: Indien het datalek waarschijnlijk een risico vormt voor de rechten en vrijheden van individuen, moet je de betrokkenen zo snel mogelijk informeren. De exacte timing kan variƫren afhankelijk van de wetgeving, maar het is belangrijk om open en transparant te zijn over het lek en de mogelijke impact ervan.

Lees hier meer over de Boete van Booking.com voor te laat melden datalek, schrik niet van deze bedragen maar neem dit wel serieus! Voor de kleinere bedrijven zal dit bedrag lager zijn en afhankelijk van de ernst, en omzet die er gedraaid wordt. De boete 12k EUR orthodontiepraktijk vanwege onbeveiligde patiĆ«nten website is realistisch.
Lees meer>> https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-boete-orthodontiepraktijk-vanwege-onbeveiligde-patientenwebsite

Datalek melden

Organisaties die een datalek willen melden bij de AP, kunnen dat doen via het meldformulier datalekken.

Meldformulier datalekken

Bronnen: 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

https://www.dailybits.be/item/overzicht-gdpr-boetes-rechtszaken/#NL